ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2555 สำหรับนักเรียนไทย ที่ประสงค์จะศึกษาจะศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

เรียน: ผู้สนใจ

ดูรายละเอียดดังไฟล์แนบ หมดเขต ภายใน วันที่ 6 ก.ค.2555

Advertisements

ICT Housekeeper Parental control software, Block Website

www.icthousekeeper.com

parental control software block web site โปรแกรมเฮาส์คีปเปอร์ โปรแกรมบล็อกเว็ป โปรแกรมควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมการเล่นเกมส์
ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการโครงการจัดการดูแลและเฝ้าระวังการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ปลอดภัย พร้อมเผยแพร่โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม สามารถปิดกั้นเว็บอันตราย และควบคุมระยะเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนได้ ทั้งนี้ประชาชน ผู้ปกครอง และสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.icthousekeeper.com/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ที่มาWasan Siamlaem
http://www.icthousekeeper.com

ประกาศ!รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา

เรียน  ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สพฐ.ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

กำหนดในการรับสมัครในวันที่ 3-9 เมษายน 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หนังสือ สพม.31 1419spm31.pdf

หนังสือ สพฐ.1419.pdf

1419-1.pdf

1419-2.pdf

1419-3.pdf

ขอขอบคุณhttp://www.mattayom31.go.th

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2555

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

รายละเอียดคลิกที่นี่

ขอขอบคุณ http://www.mattayom31.go.th

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๕

ด้วย สพม.เขต 31  ขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ปี ๒๕๕๕ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

http://www.mattayom31.go.th

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓

เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.31
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2012 เวลา 16:41 น.
 ราย ชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ให้มารายงานตัว  ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐ น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสุวัจน์   ลิปตพัลลภ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมาคลิ๊กดูรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

http://www.mattayom31.go.th

การให้กู้ “โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ 8

 เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.31

สพม.31 ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)   ที่ประสงค์จะกู้เงินโครงการบ้าน ธอส.-กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 8

ดังรายละเอียดที่แนบ wom.pdf

http://www.mattayom31.go.th

โครงการสินเชื่ออเนกประสงค์ ธนวัฎ แก่บุคลากรของรัฐ

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.31

ด้วย  สพม.31 ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ผู้ประสงค์กู้เงินโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์ ธนวัฎ ติดต่อขอรับแบบคำขอกูู้ได้ที่ ธ.กรุงไทยทุกสาขา รายละเอียดดังแนบ

mony.pdf

ขอขอบคุณ http://www.mattayom31.go.th/i

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนฯ โควตาฯโรงเรียนเตรียมอุดม ปีการศึกษา ๒๕๕๕

สพม.เขต ๓๑ ขอประกาศรายชื่อ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกา โควตาจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กำหนดให้ผู้ที่สอบได้ดังนี้  ๑.  สายวิทย์-คณิต  ตามลำดับที่ ๑-๙  ๒. สายภาษา-คณิต  ลำดับที่ ๑  และ ๓. สายภาษา  ลำดับที่ ๑

รายงานตัวและส่งเอกสาร(เพิ่มเติม) เพื่อยืนยันการเข้าเรียน (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)

ประกาศฯ

รายชื่อผลการสอบฯ 1

รายชื่อผลการคัดเลือก 2

ขอขอบคุณ http://www.mattayom31.go.th

ว่าที่น้องงใหม่ ม.4 แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น (รุ่น 3) รส. ปีนี้..ยินดีต้อนรับค่ะ

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น click

ยินดีต้อนรับครอบครัวคุณครูยูริ …สู่รั้วแสดขาว…ค่ะ

%d bloggers like this: