ข่าวอบรม

Welcome to rajsima .wordpress.com. ! ยินดีต้อนรับสู่รั้วแสด  – ขาว ค่ะ   ที่นี่เราจะมีข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายในโรงเรียน มา Update ให้ทุกคนได้รับทราบกันเป็นประจำค่ะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากเวปไซด์หลักของทางโรงเรียน  ก็จะนำมารายงานที่ห้องนี้ด้วย ♥ อย่าลืมติดตามกันเป็นประจำนะคะ หากมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์  ต่อการพัฒนาโรงเรียนหรือแวดวงการศึกษาของเรา โปรดส่งมาผ่านกระดานแสดงความคิดเห็นด้านล่างนะคะ  และสำหรับนักเรียนทุกคนสามารถส่งข่าวสารถึงกัน ได้โดยสะดวกที่บอร์ดในห้องนี้ค่ะ

สามารถรับชมข่าว จาก  NHK News คลิก

こんにちは、สวัสดีค่ะ

วันนี้นำข่าวสารการอบรมสัมมนามาฝากนะคะ จาก ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นกรุงเทพฯ ค่ะ ถ้าหากท่านสนใจ

สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ค่ะ    コップ先生。。。。

รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network
ณ จังหวัดนครราชสีมา

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมกรุณากรอกใบสมัคร(ดาวน์โหลดที่นี่)และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 สำหรับการสมัครทาง  อีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วยและกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า Korat Kenshu 2010 ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th ส่วนท่านที่สมัครทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาทางอีเมล(ทุกท่าน) ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียงจึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ อ่านต่อ…คลิก

หัวเรื่องที่ 1 ไวยากรณ์กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น
หัวเรื่องที่ 2 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่
หัวเรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพด้านการฟัง
วิทยากรหัวเรื่องที่ 1 อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยากรหัวเรื่องที่ 2,3 อาจารย์ Otake Keiji อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น

คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนใน

ประเทศไทยที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ สระแก้ว

ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี

และนครราชสีมา รวมทั้งนักศึกษาชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตร

ปริญญาตรีทางการ ศึกษา 5 ปี ของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

ของสถาบันอุดมศึกษา

วันเวลา
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553
09.00-12.00 น. การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่
13.00-16.00 น. ไวยากรณ์กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น①
วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2553
09.00-12.00 น. การพัฒนาศักยภาพด้านการฟัง
13.00-16.00 น. ไวยากรณ์กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น②

สถานที่ ห้องประชุมโครงการพิเศษ อาคาร 1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ. นครราชสีมา

Tel.044-214-557-8 ครูทิพย์วรรณ สุโธ 081-2647999

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก http://www.krutip.wordpress.com

พิ่มเติมข้อมูลที่พัก

1.โรงแรมสีมาธานี

แผนผังที่ตั้งโรงแรม
อัตราค่าที่พัก เริ่มต้น 1ุ600 (ข้าราชการ 1200 )

(สอบถามเพิ่มเติม)

ติดต่อ 044-213129,044-213100

2 ราชพฤกษ์แกรนด์ Rachaphruk Grand Hotel

อัตราค่าที่พัก เริ่มต้น 1000 บาท(สอบถามเพิ่มเติม)
311 Mittrapab Rd,Muang,Nakhonrachasima

30000 Thailand

Tel.(66 44)341222

Fax(66 44)261278

3. เค เอส พา วิลเลียน

อัตราค่าที่พัก เริ่มต้น 600 บาท(สอบถามเพิ่มเติม)

245 ตรอกเสาธง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง นครราชสีมา 30000
もっと安いのは。。。。。

รวมรายชื่อโรงแรมและที่พักในโคราช

ที่ส่งใบสมัคร ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯชั้น 10 อาคารเสริมมิตร

เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
หมายเหตุ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ท่านทราบก่อนการอบรมทางอีเมล
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน

ครูกบ แจ้งข่าว….

Powered by  MyPagerank.Net

วันพุธที่26 พฤษภาคม 2553
แจ้งข่าวด่วน ให้หัวหน้า ม. 4/1-5 ม.4/16 มารับเอกสารประกอบการเรียนที่ห้อง 621 ค่ะ..ช้าหมด.. 🙂

ฟรีเวิร์คชอป ศิลปะ-วัฒนธรรมญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภูมิใจเสนอโครงการเวิร์คชอปเกี่ยวกับศิลปะ และ วัฒนธรรม เดือนละ 2 ครั้ง วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายน 2553 ระหว่างเวลา 18.30 – 19.30 น. กิจกรรมเวิร์คชอปดังกล่าว จะมีตั้งแต่ โอริงามิ (การพับกระดาษ) จนถึง ศิลปะการป้องกันตัว อย่าง ไอคิโด จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือแนะนำศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่นหลากหลายแขนงแก่สาธารณชนผู้สนใจในศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ และสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง

กำหนดการจัดกิจกรรมฟรีเวิร์คชอป มีดังนี้

วันที่ 1 ก.ค. 53 โอริงามิ สำหรับเทศกาลทานาบาตะ
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. ถึง จนกว่าที่นั่ง จะเต็ม)
วันที่ 15 ก.ค. 53 การแต่งชุดยูกาตะ และการเต้นรำ บงโอโดริ
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. ถึง จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
วันที่ 5 ส.ค. 53 การสาธิตไอคิโด
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. ถึง จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
วันที่ 19 ส.ค. 53 การห่อของขวัญด้วยผ้าฟูโรชิขิ
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. ถึง จนกว่าที่นั่งจะ เต็ม)
วันที่ 2 ก.ย. 53 การร้องเพลงญี่ปุ่น
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. ถึง จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
วันที่ 16 ก.ย. 53 สาธิตการเล่นโกะ
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. ถึง จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2260-8560~3 ตามวันและเวลาที่กำหนด (จ.- ศ. 09.00 – 12.00 และ 13.30 – 17.00 น.)

เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการสำรองที่นั่งเวิร์คชอปที่ท่านสนใจ

คิดถึงศิลปะและวัฒนธรรม ญี่ปุ่น คิดถึงเรา
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ


เทศกาลทานาบาตะคืออะไร?

เทศกาลทานาบาตะ คือการเฉลิมฉลองการกลับมาพบกันอีกครั้งของ โอริฮิเมะ (ดาวเจ้าหญิงทอผ้า) และ ฮิโคโบชิ (ดาวคนเลี้ยงวัว) ทั้งสองโดนทางช้างเผือกทอดตัวขวางกั้น และได้รับอนุญาตให้พบกันเพียงปีละครั้ง ในวันที่ 7 ของเดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติ การเฉลิมฉลองจะเริ่มขึ้นในตอนกลางคืน เมื่อดวงดาวประดับฟ้า

ในญี่ปุ่นปัจจุบัน คนญี่ปุ่นฉลองเทศกาลนี้โดยการเขียนคำอธิษฐาน ซึ่งบางครั้งก็แต่งเป็นบทกลอน ลงบนกระดาษสีแผ่นเล็กๆ และแขวนมันบนกิ่งไผ่ร่วมกับของประดับอื่นๆ กิ่งไผ่และของประดับเหล่านี้จะนำไปลอยน้ำหรือเผาหลังจากหมดเทศกาล ซึ่งก็คือราวเที่ยงคืนของวันถัดมา หลายเขตในญี่ปุ่นมีประเพณีทานาบาตะเป็นของตนเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.jfbkk.or.th/art_culture_20100614_th.php

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร น่าสนใจ

applicationspeech
P.S นักเรียนญี่ปุ่นทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดตัวอักษรฮิรางานะคาตากานะ ไปฝึกเขียนนะคะ ไฟล์ อยู่ที่ห้องวิทย์-ญี่ปุ่น ค่ะ

ครูกบเซ็นเซ + ครูดาวเซ็นเซ
krutippawan@yahoo.com

P.S นักเรียนญี่ปุ่นทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดตัวอักษรฮิรางานะคาตากานะ ไปฝึกเขียนนะคะ ไฟล์อยู่ที่ห้องวิทย์-ญี่ปุ่น ค่ะ

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on 08/08/2010, in ราชสีมาวิทยาลัย and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: