เชิญส่งผลงานเข้าประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความคิดของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อการเรียนรู้ ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความคิดของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ ตามที่จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 ในการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้มหาสารคามขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน เกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน จังหวัดมหาสารคามสู่สังคมอุดมปัญญา

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีหน้าที่จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ โครงการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อการเรียนรู้ “เพื่อส่งเสริมการคิดของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์”เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อม โล่ประกาศเกียรติคุณ เริ่มส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2553 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cs.msu.ac.th/

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

แหล่งที่มา http://www.kroobannok.com/

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on 16/10/2010, in ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: