การรายงานผลการแข่งขันระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ เมืองทองธานี 2553

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1
การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.๔-๖
2
การขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้น ม.๑-๓
3
การขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้น ม.๔-๖
4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1 2
3 4
5
Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.๔-๖
6
Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.๑-๓
7
Multi Skills Competitionระดับชั้น ม.๔-๖
8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-๓
12
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
13
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
14
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔-๖
13 14
15
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓
2
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖
3 4
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖
5 6
7 8
9
การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓
10
การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖
11
การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓
12
การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖
13
การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.๑-๖
14
การสร้างภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๑-๖
15
การแสดงละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๖
16
17
การแสดงละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-๖
18
การแสดงละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๖
19
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓
20
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖
21 22
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
1 2
3
การขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.๔-๖
4
5 6
7 8
9 10
11 12
การขับร้องเพลงไทยสากล-สากล ชาย ระดับชั้น ม.๔-๖
13 14
การขับร้องเพลงไทยสากล-สากล หญิง ระดับชั้น ม.๑-๓
15
การขับร้องเพลงไทยสากล-สากล หญิง ระดับชั้น ม.๔-๖
16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.๔-๖
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39
การแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑-๖
40
การแสดงมายากล ระดับชั้น ม.๑-๖
41 42
43 44
45
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.๔-๖
46
47 48
เดี่ยวขิม ระดับชั้น ม.๔-๖
49 50
51
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.๔-๖
52
53 54
เดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.๔-๖
55 56
เดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.๑-๓
57
เดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.๔-๖
58
59 60
เดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.๔-๖
61 62
เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๑-๓
63
เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๔-๖
64
65 66
เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๔-๖
67 68
69
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-๖
70
71 72
73 74
75
ประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.๑-๓
76
ประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.๔-๖
77 78
79 80
81 82
83 84
85
วงดนตรีลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๑-๖
86
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ป.๑-๖
87 88
วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ ระดับชั้น ป.๑-๖
89 90
วงอังกะลุง ระดับชั้น ป.๑-๖
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 2
3 4
5 6
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.๔-๖
7
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑-๓
8
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔-๖
9
การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.๔-๖
10
การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑-๓
11
การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔-๖
12
13 14
15 16
จักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.๔-๖
17
จักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๑-๓
18
จักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๔-๖
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.๑-๖
38
39 40
41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
51
เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๑-๖
52
53
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ป.๑-๖
54
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.๑-๓
55
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.๔-๖
56
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ป.๑-๖
57
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๑-๓
58
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๔-๖
59
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ ระดับชั้น ป.๑-๖
60
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ ระดับชั้น ม.๑-๓
61
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ ระดับชั้น ม.๔-๖
62
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ป.๑-๖
63
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๑-๓
64
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๔-๖
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
1 2
3 4
5 6
7 8
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1 2
3 4
5 6
7 8
9
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
1 2
การเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ ระดับชั้นปฐมวัย
3

http://www.cr60.info/report/

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on 27/01/2011, in ประกาศผล งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60. Bookmark the permalink. 2 ความเห็น.

  1. สุดยอดอีกแล้วครับครูกบ … ขยันจริงๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: