หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย /รายชื่อ 48 เขตพื้นที่ เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2554

วิดิทัศน์ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เฉลยข้อสอบ ๑๐๐ ข้อ  คลิกที่นี่

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2554 (25 ก.พ. 2554)


สำหรับ 48 เขตที่จะเปิดสอบแข่งขัน มีดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นนทบุรี เขต 1 เปิดรับ 20 คน สพป.นนทบุรี เขต 2 รับ 4 คน สพป.ปทุมธานี เขต 1รับ 8 คน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รับ 5 คน สพป.นราธิวาส เขต 2 รับ 9 คน สพป.ยะลา เขต 1 รับ 5 คน สพป.สตูล รับ 3 คน สพป.ชุมพร เขต 1 รับ 4 คน สพป.ชุมพร เขต 2 รับ 12 คน สพป.สงขลา เขต 3 รับ 10 คน สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 1 รับ 6 คน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รับ7 คน สพป.กระบี่ รับ 5 คน สพป.ภูเก็ต รับ 3 คน สพป.ระนอง รับ 7 คน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รับ 5 คน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับ 4 คน สพป.ประจวบคีรีขันธ์  เขต 2 รับ 9 คน สพป.ราชบุรี เขต 1 รับ 11 คน สพป.ราชบุรี เขต 2 รับ 3 คน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รับ 9 คน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รับ 6 คน

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับ 20 คน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รับ 30 คน สพป.สระบุรี เขต 2 รับ 7 คน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับ 42 คน สพป.ตาก เขต 2 รับ 7 คน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รับ 3 คน สพป.เชียงราย เขต 2 รับ 24 คน สพป.เชียงราย เขต 3 รับ 7 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รับ 5 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 รับ 5 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับ 5 คน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับ 23 คน สพป.นครราชสีมาเขต 7 รับ 11 คน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับ 15 คน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รับ 7 คน สพป.ชลบุรี เขต 2 รับ 7 คน สพป.ชลบุรี เขต 3 รับ 7 คน สพป.ระยอง เขต 1 รับ 6 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 2 รับ 262 คน สพท.เขต 4 รับ 16 คน สพม.เขต 7 รับ13 คน สพม.เขต 14 รับ 19 คน สพม.เขต 16 รับ 22 คน สพม.เขต 17 รับ 7 คน สพม.เขต 39 รับ 10 คน สพม.เขต 42 รับ 60 คน รวมจำนวนที่เปิดรับทั้งสิ้น 795 คน

ส่วนสาขาวิชาที่เปิดรับ มีดังนี้ ภาษาไทย 92 คน ภาษาอังกฤษ 111 คน ภาษาฝรั่งเศส 12 คน ภาษาจีน 11 คน ภาษาญี่ปุ่น 10 คน คณิตศาสตร์ 108 คน วิทยาศาสตร์ 32 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 24 คน ชีววิทยา 27 คน ฟิสิกส์ 30 คน เคมี 28 คน วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 คน สังคมศึกษา 66 คน ประวัติศาสตร์ 1 คน พลศึกษา 43 คน สุขศึกษา 3 คน ดนตรี-นาฎศิลป์ 1 คน นาฎศิลป์ 12 คน ดนตรี 12 คน ดนตรีไทย 1 คน ดนตรีสากล 5 คน ศิลปศึกษา 12 คน คอมพิวเตอร์ 55 คน อุตสาหกรรมศิลป์ 4 คน เกษตร 6 คน คหกรรม 2 คน บรรณารักษ์ 3 คน วัดผลประเมินผล 1 คน การจัดการทั่วไป 1 คน เทคโนโลยีทางการศึกษา 2 คน จิตวิทยาและการแนะแนว 2 คน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 10 คน ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 34 คน อิสลามศึกษา 1 คน การศึกษาพิเศษ 1 คน คณิตศาสตร์(ปริญญาโท ) 1 คน

รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบ / กำหนดการสอบ / เกณฑ์การสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม / รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบ / กำหนดการสอบ / เกณฑ์การสอบ
http://personel.obec.go.th/ewtadmin/ewt/personal_obec/download/article/article_20110225081313.pdf

article_20110225081313

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย


เฉลยข้อสอบ ๑๐๐ ข้อ๑

http://www.kroobannok.com

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on 02/03/2011, in เตรียมสอบครูผู้ช่วย ผู้บริหาร53. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: