หลักเกณฑ์วิทยฐานะ “เชิงประจักษ์”และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการ พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ว5 (54) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการ พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หลัก เกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการ พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สิ่งที่ส่งมาด้วย มีรายละเอียดประกอบด้วย

(1) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการ พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1. ครู
ครูชำนาญการพิเศษ
  – ครูเชี่ยวชาญ
2. รอง ผอ.สถานศึกษา
รอง.ผอ.ชำนาญการพิเศษ
รอง.ผอ.เชี่ยวชาญ
3. ผอ.สถานศึกษา
ผอ.ชำนาญการพิเศษ
ผอ.เชี่ยวชาญ
4. รอง ผอ.สพท
รองผอ.สพท. ชำนาญการพิเศษ
รองผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
5. ผอ.สพท
ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
6. รอง ผอ.กศน จังหวัด
รองผอ.กศน.จังหวัด ชำนาญการพิเศษ
รอง ผอ.กศน.จังหวัด เชี่ยวชาญ
7. ผอ.กศน จังหวัด
ผอ กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ
8 . ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  – ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

(2) แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตำแหน่ง)

(3) แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
แบบรายงานด้านที่ 1 ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ

(4) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานการสอน
การศึกษาพิเศษ
เด็กปกติและเด็กปฐมวัย
สำนักงาน กศน
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานนิเทศการศึกษา
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานบริหารการศึกษา
สพท.
  – กศน.
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานบริหารสถานศึกษา
กศน.
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
สพฐ.
  – อาชีวะ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ

(5) แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3)

(6) แบบคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

http://www.kroobannok.com

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on 25/04/2011, in ข่าวสาร การศึกษา. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

  1. ครูดีในดวงใจ ควรจะรับรองรางวัล ให้สามารถนำมาใช้ใน ว5 เชิงประจักษ์ด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: