ประวัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนปัจจุบัน 2555: ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ รัฐมนตรี คนปัจจุบัน

ประวัติส่วนตัว
 • เกิดวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2495
 • ที่อยู่ 1108/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600
 • โทรศัพท์ : 02 457 3787 โทรสาร : 02 696 9890 มือถือ : 089 524 3200
 • สมรสกับนางวัชรี ธาดาธำรงเวช นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • มีบุตร 2 คน คือ นายกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช และนางสาวอรณิชา ธาดาธำรงเวช
 • e-mail : st_thada@yahoo.com
 ประวัติการศึกษา
 • Ph.D. in Economics, McMaster University, Canada 2526
 • M.Sc. in Economics, The London School of Economics and Political Science,
  United Kingdom 2522
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2518
 • ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2534
 ประวัติ
การดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง
 • 2546 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • 2546 – 2548 : ที่ปรึกษานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • 2 สิงหาคม – 9 กันยายน 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • 21 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2551 หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
 • 24 กันยายน – 19 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • 18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติการทำงาน
 • นักวิจัย World Bank
 • พ.ศ. 2534 – 2536 : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2535 – 2538 : กรรมการ การประปาภูมิภาค
 • พ.ศ. 2541 – 2545 : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2544 : กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • พ.ศ. 2544 – 2545 : กรรมการ การประปานครหลวง
 • 7 มีนาคม 2552 : ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • รองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการนโยบายข้าว (กนข.)
 • กรรมการปิโตรเลียม
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รางวัล
 • ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537
 เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 5 ธันวาคม 2551
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 5 ธันวาคม 2554

http://www.moe.go.th/websm/minister/suchart.htm

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on 20/01/2012, in ข่าวสาร การศึกษา. Bookmark the permalink. 4 ความเห็น.

 1. นางบำรุง จันทราภิรมย์

  เรียน ท่านรัฐมนตรีสุชาติค่ะ ดิฉันเป็นครูโรงเรียนวังเหนือวืทยา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ดิฉันมีบ้านอยู่ในเมืองลำปาง ดิฉันเที่ยวกลับลำปางทุกวันศุกร์ วันจันทร์ก็กลับโรงเรียน ดิฉันอยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่านเรืองย้ายไปอยู่ร่วมกับ แต่ดิฉันสอนเอกเกษตรกรรม จึงยังไม่ได้ย้ายสักที่ ดิฉันอยู่วังเหนือมา 14 ปี แล้วต้องการกลับไปดูแลลูกๆทั้งคนที่กำลังวัยรุ่น เขียนย้ายคืนถิ่น ก็ไม่ได้ เขียนมา14 ปีแล้ว อยากย้ายเพราะจะได้กลับไปดูแลลูกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินไปโรงเรียนและบ้าน จึงขอความอนุเคราะห์ ท่านรัฐมนตรี ดร.สุชาติ ด้วยนะค่ะ

 2. ka-nnika@hotmail.com

  สวัสดีค่ะดิฉันจะขอร้องเรียนท่านรัฐมนตรี ดร.สุชาติ ช่วยมาตรวจสอบวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชด้วยค่ะ เนื่องจากครูสถานที่นี้ไม่มีจรรยาบัญความเป็นครูสักนิดค่ะ เพราะครูที่ไหนบ้างค่ะที่กล้าไล่นักเรียนไม่ให้เข้าเรียน ลูกหลานของดิฉันและคนอื่นๆก็ถูกมาหลายคนมากแล้วที่ไม่ได้เข้าเรียนเนื่องจากครูบางรายวิชาใช้แค่เหตุผลที่ว่าเด็กนักเรียนไม่พาหนังสือมาเลยเช็คชื่อเด็กขาดในรายวิชานั้น จึงทำให้เด็กต้องหมดสิทธฺ์สอบเพราะขาดเรียนมากเกินไป ถ้าครูผู้นั้นมีจรรยาบัญจริงเค้าต้องคิดติตรองและใส่ใจเด็กบ้าง และต้องคิดด้วยว่าเด็กวัยรุ่นนะถ้าเราไม่ยอมให้เค้าเข้าเรียนต่อไปเค้าก็ต้องเอาเวลาว่างทำในสิ่งที่ไม่ดี ดิฉันแค่อยากให้ครูสถาบันนี้ได้ปรับปรุงความเป็นครูซะใหม่ค่ะ ขอความอนุเคราะห์ช่วยดิฉันและผู้ปกครองของเด็กท่านอื่นด้วยเถอะค่ะ

 3. นางสาวสุภาภรณ์ สตาสิทธิ์

  เรียนท่านรัฐมนตรี ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวช ขอความกรุณามาตรวจสอบวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาบุรีรัมย์ด้วยค่ะ
  เนื่องด้วยดิฉันได้ศึกษาจบในปีการศึกษา1/2555 เรียบร้อยแล้วขอใบรับรองการศึกษาเพื่อไปสมัครงาน และเพื่อการศึกษา ป.บัณฑิตครู แต่ทางวิทยาลัยบอกว่า ออกให้ไม่ได้ ซึ่งทำให้ไม่มีโอกาสในการสมัครงานและสมัครเรียนต่อ เสียโอกาสที่ดี ขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยมาตรวจสอบวิทยาลัยด้วยนะค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: