Category Archives: สมัครงาน

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รับสมัคร ครูภาษาญี่ปุ่น ด่วน

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ครูทิพย์วรรณ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ งานธุรการโรงเรียนในเวลาราชการหรือ

ส่งมาที่   krutippawan@yahoo.com

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

10-15  พย 2553

Advertisements

RS News

Welcome to rajsima .wordpress.com. ! ยินดีต้อนรับสู่รั้วแสด  – ขาว ค่ะ   ที่นี่เราจะมีข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายในโรงเรียน มา Update ให้ทุกคนได้รับทราบกันเป็นประจำค่ะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากเวปไซด์หลักของทางโรงเรียน  ก็จะนำมารายงานที่ห้องนี้ด้วย ♥ อย่าลืมติดตามกันเป็นประจำนะคะ หากมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์  ต่อการพัฒนาโรงเรียนหรือแวดวงการศึกษาของเรา โปรดส่งมาผ่านกระดานแสดงความคิดเห็นด้านล่างนะคะ  ขอบคุณค่ะ

Hot News ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ปี 2552

<< http://sportact.obec.go.th >>
<<กำหนดการการแข่งขัน(ปกติ)>>
<<กำหนดการการแข่งขัน(เรียนร่วม)>>
<<แผนผังสนามประชันหรรษา>>
<< ระบบประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน>>

สมัครงาน

ข่าว: รับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น

โรงเีรียนราชสีมาวิทยาลัย

รับสมัคร ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น    จำนวน  1  ตำแหน่ง

· คุณสมบัติ จบปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

· หลักฐานการสมัคร

1. จดหมายสมัครงาน
2. ประวัติย่อของผู้สมัคร
3. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
4. รูปถ่าย 2 นิ้ว

· รับสมัครระหว่างวันที่ 19  เมษายน –  4  พฤษภาคม  2553

· ส่งหลักฐานการสมัครที่ E-mail  krutippawan@yahoo.com

· ผู้สนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่  คุณครูทิพย์วรรณ  สุโธ
หมายเลขโทรศัพท์ 081-2647999

ข่าว: ประกาศผลสอบ สอวน.รอบ2 ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รัีบการคัดเลือกเป็นตัวแทนสาขาคณิตศาสตร์
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2552

· · รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2552

· กำหนดการการ แข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าว กิจกรรมภายใน

รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 วันแรก อ่าน : 1245 ครั้ง
รับสมัครโครงการ พิเศษ ม.1,ม.4 อ่าน : 1917 ครั้ง
ประมวลภาพกรีฑาั จังหวัด2552 อ่าน : 1619 ครั้ง
One Class One Project 2009 อ่าน : 889 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ต้นแบบ QAD อ่าน : 695 ครั้ง
กีฬาคณะสี 52 อ่าน : 2059 ครั้ง
กิจกรรมค่ายยุว คอมพิวเตอร์ 2552 อ่าน : 899 ครั้ง
โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศ อ่าน : 953 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ ดูงาน TO BE NUMBER อ่าน : 854 ครั้ง
สพฐ. นิเทศติดตามหลักสูตรใหม่ อ่าน : 606 ครั้ง
ข่าวทั้งหมด

 ประกาศ-ประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูสอนภาษา ญี่ปุ่น ข่าวใหม่
เชิญครูเยียวยา รุ่น2-3 ประชุม ข่าวใหม่ อ่าน : 57 ครั้ง
ประกาศผลสอบ สอวน.รอบ2 ข่าวใหม่ อ่าน : 301 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ ม.1,ม.4 อ่าน : 1403 ครั้ง
บรรพชาสามเณร ม.1โครงการพิเศษ อ่าน : 297 ครั้ง
IPST Robot Contest 2010 อ่าน :  78 ครั้ง
รายชื่อสอบ ม.1 ม.4 โครงการพิเศษ อ่าน : 1323 ครั้ง
การอบรมโอลิมปิก วิชาการ ค่าย2 อ่าน : 289 ครั้ง
ประกาศผลสอบส่งเสริม ศักยภาพ อ่าน  : 2560 ครั้ง
PDAMobiz.com มอบทุนให้นักเรียน ร.ส. อ่าน : 309 ครั้ง
ข่าวทั้งหม ด

E-Mail : krutippawan@yahoo.comรวม Hot Link ราชสีห์

* เวปครูทิพย์วรรณ
* J-test.wordpress.com
* krutip.wordpress.com
* rajsima.wordpress.com
* smedukorat.wordpress
* socialeng.wordpress

%d bloggers like this: