Category Archives: เตรียมสอบครูผู้ช่วย ผู้บริหาร53

ประกาศ!รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา

เรียน  ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สพฐ.ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

กำหนดในการรับสมัครในวันที่ 3-9 เมษายน 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หนังสือ สพม.31 1419spm31.pdf

หนังสือ สพฐ.1419.pdf

1419-1.pdf

1419-2.pdf

1419-3.pdf

ขอขอบคุณhttp://www.mattayom31.go.th

Advertisements

รายละเอียดการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานตัวผู้สอบบรรจุข้าราชการครู รอบที่ 3 สพม.31

รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ รอบที่ 3

รายงานตัว  ในวันที่  1 กันยายน 2554

เวลา  09.00 น. – 10.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

(ส่งตัวไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา ในวันที่ 1 กันยายน 2554) 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หนังสือเรียกรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง(รอบ 3)H3_1.pdf

รายชื่อสถานศึกษาและที่ตั้งที่จะบรรจุและแต่งตั้งH3_2.pdf

รายชื่อที่อยู่ผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีไว้ เรียกบรรจุรอบ 3 จำนวน 40 รายH3_3.pdf

ใบรายงานตัว 1 ก.ย.54rob3.pdf

http://www.mattayom31.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1125:3&catid=31:2011-03-22-06-29-08

สอบบรรจุบุคลากรอื่น 60 ตำแหน่ง

สอบบรรจุบุคลากรอื่น 60 ตำแหน่ง

สพฐ.เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาฯ หลายตำแหน่ง

ข้อมูลรายละเอียด คลิก

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ปรับปรุงแล้ว)

ด้วย  มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Read the rest of this entry

เรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ รอบ 2

เรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ รอบ 2

เนื่องจากมีอัตราว่างสำหรับเรียกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้  จำนวน  61  อัตรา  ตามบัญชีตำแหน่งว่างดังแนบ

สพม.31  จึงขอเรียกตัวผู้สอบขึ้นบัญชีได้ดังกล่าว (รายชื่อและวิชาเอกดังแนบ) มารายงานตัว  ณ สพม.31

ในวันที่ 22 มิ.ย.2554  เวลา 09.00 – 10.00 น.

ทั้งนี้ จะบรรจุและเริ่มปฏิบัติงาน  ณ  สถานศึกษา  ตั้งแต่วันที่  22  มิ.ย.2554  เป็นต้นไป

สำหรับหนังสือเรียกตัวได้จัดส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้สอบขึ้นบัญชีให้ไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.2554

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หนังสือเรียกตัว  letter part2.pdf

บัญชีตำแหน่งว่าง  61positions.pdf  (NEW จัดเรียงแล้ว)

รายชื่อผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ (เรียกรอบ2) listname-22june2011.pdf

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ (เดิม) prakat1.pdf   listnamr-prakat1.pdf

http://www.mattayom31.go.th

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรทางการศึกษาเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ครั้งที่ 1/2554

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรทางการศึกษาเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ครั้งที่ 1/2554 ดังเอกสารแนบ

ประกาศสพม.31ประกาศสพม.31ลว.28เมษายน2554

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศบัญชีแนบท้ายประกาศ

http://www.mattayom31.go.th

(แก้ไข)ประกาศรายชื่อ สนามสอบ ห้องสอบ การสอบแข่งขันฯบรรจุและแต่งตั้งฯครูผู้ช่วย สพม.เขต 31 ครั้งที่ 1/2554

(แก้ไข)ประกาศรายชื่อ สนามสอบ ห้องสอบ การสอบแข่งขันฯบรรจุและแต่งตั้งฯ
ครูผู้ช่วย สพม.เขต 31 ครั้งที่ 1/2554

ปรับปรุงแก้ไขในส่วน
ห้องสอบวิชาภาษาไทย ห้อง 4(13คน) เพิ่มเติม ห้อง 70(13คน)
ห้องสอบวิชาดนตรี ห้อง 55(13คน) เพิ่มเติม ห้อง 71(13คน)

สนามสอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2554

สถานที่สอบแข่งขัน ตารางสอบ(แก้ไข)

บัญชีรายชื่อ อาคารและห้องสอบ(แก้ไข)

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบแข่งขันและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบแข่งขัน

http://www.mattayom31.go.th

รายละเอียดที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2554 มีทั้งสิ้น 48 เขต

รายละเอียดที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2554 มีทั้งสิ้น 48 เขต

 

รายชื่อ สพป./สพม.และรายละเอียดที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2554 มีทั้งสิ้น 48 เขตพื้นที่ วิชาที่รับมากที่สุด คือภาษาอังกฤษ 111 คน รองลงมาคณิตศาสตร์ 108 คน สพป.ที่รับมากที่สุด คือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับ 42 คน สพม.ที่รับมากที่สุดคือ เขต 2 รับ 262 คน ดาวน์โหลดรายละเอียด
http://personel.obec.go.th/ewtadmin/ewt/personal_obec/download/article/a…

http://www.obec.go.th/node/3775

สพม.เขต 31 ประกาศ หลักสูตร ใบสมัคร แบบรายงานประวัติ แบบรายงานผลงาน สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2554

ประกาศ หลักสูตร ใบสมัคร แบบรายงานประวัติ แบบรายงานผลงาน สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2554 Read more »

%d bloggers like this: