คลังเก็บบล็อก

งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61(ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน)

คลิกเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว

การจัดแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61
ปีการศึกษา 2554 (26 ตุลาคม 2554)
ประกาศจาก สพฐ.(เพิ่มเติม)
หนังสือแจ้ง สพป.
หนังสือ แจ้ง สพม.
ตัวอย่าง ตารางวิเคราะห์กิจกรรม
ตัวอย่าง เกียรติบัตร

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”

ผู้ประสานกลุ่มสาระภาษาไทย
หนังสือแจ้ง สพป./สพม. 24/08/54
หนังสือแจ้ง สพป.
หนังสือแจ้ง สพม.
ประกาศบัญชี
บัญชีแนบท้าย
ประกาศเกณฑ์ แก้ไข้ 15/08/54
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาปฐมวัย แก้ไข 15/09/54
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข)
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์และเครื่องบิน)
แก้ไขหลักเกณฑ์การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา แก้ไข 05/09/54
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 กิจกรรม ใบสมัครกิจกรรมบรีส
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาพิเศษ
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)

http://www.esan61.net/

Advertisements
%d bloggers like this: